Vseživljenjsko učenje

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF

CVŽU UP PEF izvaja:

IZP in PPU programi so vključeni v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Poleg tega se v okviru centra izvaja tudi:

Ideja o ustanovitvi centra izhaja iz potrebe prepoznavnosti Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, in potrebe po širitvi znanja visokošolskih učiteljev. Zavedamo se dejstva, da visokošolski učitelji zaposleni na fakulteti pokrivajo raznovrstna znanstvena področja, in lahko s svojimi kompetencami pomembno prispevajo k razvoju družbe znanja tako na regionalni kot tudi nacionalni ravni.

 

Predstojnik centra izr. prof. dr. Dejan Hozjan
Kontakt službe

031 634 017
cvzu@pef.upr.si

Facebook www.facebook.com/cvzuuppef