PROŠNJA ZA PROSTOVOLJNO SODELOVANJE V POLETNEM POČITNIŠKEM VARSTVU V CIRIUS VIPAVA

datum: 19.04.2022

kategorija: Za študente

Spoštovani,

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (CIRIUS Vipava) je vzgojno-izobraževalna ustanova, ustanovljena za opravljanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami po javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programih. V našo ustanovo se vključujejo otroci in učenci z motnjami v duševnem razvoju, gibalno oviranostjo ter drugimi kompleksnimi motnjami.

CIRIUS Vipava vključenim otrokom in mladostnikom nudi možnost nastanitve, ki obsega vse oblike pomoči, s katerimi se nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti bivanje, organizirana prehrana in varstvo. Glede na potrebe otrok in mladostnikov in njihovih družin izvajamo tudi v času poletnih počitnic program VIKEND IN POČITNIŠKEGA VARSTVA, ki smo ga poimenovali SKUPAJ ZMOREMO VEČ - KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA. Namenjen je otrokom in mladostnikom, ki obiskujejo naš center.

V program vključujemo raznovrstne dejavnosti. Poleg varstva, zdravstvene nege in terapevtskih obravnav želimo otrokom in mladostnikom v času poletnega počitniškega varstva (v času od 27. 6. – 22. 7. ter od 16. 8. – 31. 8. 2022), ponuditi tudi KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA.

K sodelovanju vabimo prostovoljce, ki ste pripravljeni izvesti različne aktivnosti oz. delavnice (ustvarjalne, glasbene, športne itd.) oz. kakorkoli aktivno sodelovati pri popestritvi počitniškega varstva.

Več v prilogi.

PROSTOVOLJCI poletje2022