Predstavitev teme doktorske disertacije Nine Klemen Blatnik

datum: 07.06.2022

kategorija: Novice

Vabiljeni na javno predstavitev teme doktorske disertacije Nine Klemen Blatnik,

študentke doktorskega študijskega programa tretje stopnje Edukacijske vede,

 

ki bo v petek, 17. 6. 2022 ob 10. uri v predavalnici P1.

 

Naslov teme: Model diferenciranega poučevanja tujega jezika na razredni stopnji

 

Mentorica: izr. prof. dr. Silva Bratož

Somentor: izr. prof. dr. Tina Štemberger

 

 

 

Koper, 6. 6. 2022                                                                    Referat za študente UP PEF