Kontaktna dialektologija na območju med Alpami in Jadranom

datum: 31.05.2022

kategorija: Novice

Pred kratkim je pri založbi Libris v sodelovanju z UP PEF izšla knjiga Kontaktna dialektologija na območju med Alpami in Jadranom. Prispevke monografije sta zbrali in uredili profesorici Suzana Todorović in Barbara Baloh.

IMG_20220531_151720__1_.jpg

Monografija prinaša nova dognanja s področja jezikoslovja, tj. dialektologije, zgodovine jezika in slovaropisja. Osredinjena je na kritično sinhrono in zgodovinsko-razvojno jezikovno analizo slovenskih, hrvaških in romanskih narečij, pravi recenzent prof. dr. Marko Jesenšek. Slednji poudarja, da so za razvoj znanstvenega področja še posebno pomembne raziskave identifikacijske vloge narečij v današnjem času ter prepoznavanje interference globalnega in sosednjih jezikov v slovensko-hrvaško-romanskem jezikovnem prostoru. Gre za prepoznavanje in spodbujanje jezikovne strpnosti in večkulturnosti v delu Evropske zveze, kjer živi v skupnosti več narodov in etničnih skupnosti ter govorcev različnih narečij in jezikov. Največji pomen monografije je zagotovo promocija narečij in njihova umestitev v večjezičnem prostoru (npr. slovenska in hrvaška Istra ter sosednja italijanska narečja) ter povečanje konkurenčnosti dialektoloških raziskav v sodobnem jezikoslovju.