Sprejemni izpiti za program 1. stopnje Vizualne umetnosti in oblikovanje

datum: 19.04.2022

kategorija: Novice

Objavljamo izsek iz razpisa za vpis v dodiplomske programe, ki se nanaša na sprejemne izpite za program 1. stopnje Vizualne umetnosti in oblikovanje.

Glede preizkusa nadarjenosti

Pred vpisom morajo kandidati opraviti preizkus nadarjenosti. Navodila za opravljanje preizkusa bodo prijavljeni kandidati prejeli na svoje elektronske naslove, navedene v prijavi, nekaj dni pred preizkusom. Vse informacije o preizkusu nadarjenosti so objavljene na spletni strani fakultete https://www.pef.upr.si.

Preizkus nadarjenosti v prvem prijavnem roku bo 28. in 29. junija 2022.

Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus nadarjenosti v drugem prijavnem roku 7. in 8. septembra 2022.

Če se kandidat, ki je opravil preizkus in v prvem prijavnem roku ni bil sprejet, v drugem prijavnem roku ponovno prijavi na morebitna prosta mesta za vpis v študijski program, lahko ponavlja preizkus zaradi izboljšanja ocene. V izbirnem postopku se upošteva boljša ocena. Strošek preizkusa se zaračunava po veljavnem ceniku UP PEF. Opravljeni preizkus nadarjenosti velja 5 let.

Vabilo na preizkus likovne nadarjenosti

Celotno besedilo je objavljeno na strani 5 besedila za razpis v programe UP PEF:  https://portal.evs.gov.si/documents/10157/605615ad-3cc8-4faf-b61e-1b8c1cc13bee