Predstavitev priročnika za zgodnje učenje slovenščine: Moj dan v vrtcu

Dne: 19.05.2022

Kraj: Koper

Organizator: KC UP in Alumni UP PEF

Martina Solc, diplomantka UP Pedagoške fakultete, je pred kratkim izdala nov priročnik za zgodnje učenje slovenščine Moj dan v vrtcu.

Priročnik je delo diplomantke UP PEF Martine Solc, ki je nastal z željo, da bi vzgojiteljicam in vzgojiteljem, ki poučujejo v slovenskih vrtcih v Italiji, ponudili sodobno in uporabno didaktično gradivo za poučevanje slovenščine na predšolski stopnji. Poučevanje slovenščine na tej stopnji je zahtevno, ker imamo kombinirane oddelke z otroki od 3. do 6. leta starosti. Skupine so tudi jezikovno heterogene; v njih so otroci, ki dobro govorijo slovensko in otroci, ki govorijo malo slovenščine ali se jo komaj začenjajo učiti. Gradivo je nastajalo pri jezikovnih delavnicah, tečajih in projektih, ki sem jih izvajala v različnih vrtcih, šolah, vzgojno-izobraževalnih ustanovah in jezikovnih šolah tako v zamejstvu kot v Sloveniji od leta 2011 dalje. Vse gradivo je bilo preizkušeno v učnih okoljih, kjer so se slovenščine učili otroci z različnim jezikovnim predznanjem. 

Avtorica: Martina Solc Soavtorica: prof. Majda Kučič Baša

Priročnik sta izdala: Sklad Polojac in založba Mladika